Home / Avis legal

Avis legal

INTRODUCCIÓ

La vostra privadesa és important per a nosaltres, per la qual cosa mitjançant aquest document us expliquem quins dades recopilem dels usuaris, com els utilitzem i per a què, entre altres indicacions. Les persones majors de 14 anys podran registrar-se com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. En cas de menors de 14 anys o identificats com a «incapaços legalment», sempre necessitarem el consentiment patern, o del tutor/a o representant legal. Per a la vostra informació, mai sol·licitarem més informació de la que realment necessitem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la vostra autorització prèvia; i mai utilitzarem les vostres dades per a una finalitat no indicada prèviament. Com a usuaris, heu de llegir atentament aquesta política de privadesa de manera regular, i sempre que introduïu les vostres dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que existeixi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació al lloc web del prestador.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: Marmi Serrat, S.L. (també el prestador)
NIF: B62362140
Adreça postal: Plaça de Viladomat, 20. 08600 Berga, Barcelona, ESPANYA
Correu electrònic: info@carnisseria-marmi.com

Marmi Serrat, S.L., com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i altra normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D’OBTENCIÓ DE LES DADES i DADES QUE RECOLLIM: Les dades que recollim i com les obtenim són les següents:

 1. mitjançant el formulari de contacte: nom, correu electrònic, telèfon.
 2. mitjançant el formulari de registre: nom, correu electrònic, telèfon.
 3. mitjançant el formulari de subscripció al newsletter: nom, correu electrònic.
 4. mitjançant el formulari d’alta al webinar: nom, correu electrònic.
 5. mitjançant la subscripció al fòrum i/o comentaris en el mateix: nom, correu electrònic.
 6. mitjançant el formulari de recollida de dades per a l’e-commerce: nom, adreça, correu electrònic, edat, telèfon, dades bancàries o informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les vostres dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el vostre consentiment per a cadascuna de les finalitats en l’apartat corresponent del web:

 1. formulari de contacte: per respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per a l’Usuari;
 2. formulari de registre: per a la creació d’un compte d’usuari i pugui fer reserves
 3. formulari de subscripció al newsletter: per remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, SMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari ho hagi consentit expressament;
 4. subscripció al fòrum i/o comentaris en el mateix: quan l’usuari s’hagi donat d’alta en el fòrum, podrà comentar dins del mateix, tant per plantejar qüestions com per respondre preguntes;
 5. Si contracta el servei o el producte a través de la nostra pàgina web https://www.carnisseria-marmi.com li demanarem que ens proporcioni informació sobre vostè, inclosos el seu nom, dades de contacte i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.
 6. Altres finalitats:
 • Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent;
 • Coneixer la seva opinió i millorar els serveis prestats pel web;
 • Realització d’anàlisis de perfils i d’usabilitat del web, a través de les cookies (esmentades en la política de cookies);
 • Xarxes socials: a l’apartat corresponent s’especifica l’ús de les xarxes socials.

Ús de Fotografies: Les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de, incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats per a tal efecte pels centres en els quals els menors formen part. Tanmateix, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre prèvia sol·licitud formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada

Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l’assumpte «Baixa» en el correu electrònic esmentat.

D’acord amb la LSSICE, Marmi Serrat, S.L. no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de revocar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les vostres dades personals per cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el vostre consentiment atorgat en el moment de donar les vostres dades en el formulari corresponent per dur a terme les finalitats, en el moment de marcar la casella de verificació.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se us sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

La no facilitació de les dades personals sol·licitades o la no acceptació de la present política de privadesa suposa la impossibilitat d’aconseguir les finalitats anteriorment descrites.

En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals i comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el vostre dret de cancel·lació, oposició o revocació del consentiment. Tot i haver exercit els vostres drets de forma correcta, haurem de conservar degudament bloquejades les vostres dades mentre duri els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

Marmi Serrat, S.L. no realitza cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el vostre compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’un delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.

La informació que ens proporcioneu tant a través d’aquest lloc web serà allotjada en els servidors de Marmi Serrat, S.L., contractats a l’empresa que presta el servei d’allotjament del web. El tractament de les dades de l’entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuaris-interessats, podeu sol·licitar l’exercici dels següents drets davant Marmi Serrat, S.L. presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@carnisseria-marmi.com, indicant com a Assumpte: «PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS INTERESSATS», i adjuntant fotocòpia del vostre DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
  Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que s’esborrin les dades que siguin inadequades o excessives
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuaris, teniu dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considereu que poden haver-se vist vulnerats els vostres drets en relació a la protecció de les vostres dades (www.aepd.es).

MEDIDES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliteu seran tractades de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixin amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta política de privadesa és el castellà. Per tant, en cas que hi hagi alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

ANÀLISI DE PERFILS

L’usuari que accedeixi a aquesta web, consent explícitament la utilització d’aquesta informació genèrica per a tasques d’elaboració de perfils, segmentació i categorització de dades per a les finalitats descrites en l’apartat anterior.

XARXES SOCIALS

Us informem que Marmi Serrat, S.L. pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol enllaç o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Marmi Serrat, S.L. es regirà per aquest apartat, així com per a aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que correspongui en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

Marmi Serrat, S.L. tractarà les vostres dades amb les finalitats d’administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atentin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que Marmi Serrat, S.L. consideri inapropiats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honestedat, responsabilitat,
  protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, Marmi Serrat, S.L. es reserva la potestat de retirar, sense prèvia comunicació del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que considerin inapropiats.

En tot cas, si Vostè remet informació personal a través de la xarxa social, Marmi Serrat, S.L. quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

ENVIAMENT CV

En cas que l’usuari enviï el seu CV a través del nostre web, se li informa que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que pugui haver-hi, portant a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. Informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el vostre currículum, pel que no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, us preguem ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible, a fi de mantenir les vostres dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut aquest termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, us preguem ens remeti de nou el vostre currículum.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses que formin part del grup d’empreses del nostre responsable, durant el temps d’emmagatzematge de les seves currículums i per als mateixos fins a un any.

CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre Marmi Serrat, S.L. i els clients o usuaris seran tractades amb absoluta confidencialitat, comprometent-nos Marmi Serrat, S.L. a la obligació de guardar-los secreta, fins i després d’acabar la relació comercial, a mantenir-los amb les mateixes condicions i amb la mateixa obligació de confidencialitat. L’informació personal que es pugui proporcionar tant per correu electrònic com a través dels formularis d’aquest lloc web serà registrada en un fitxer de dades de caràcter personal, degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades, del qual és responsable el prestador. Marmi Serrat, S.L. complèix amb tota la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

QUESTIONS

Si tens alguna pregunta sobre aquesta Política de Privadesa, pots contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a: info@carnisseria-marmi.com.

Gràcies per la confiança dipositada en nosaltres.

Carnisseria a Berga - Carnisseria online Marmi

CONTACTAR

93 821 07 94

info@carnisseria-marmi.com

Plaça de Viladomat, 20
08600 Berga, Barcelona

venda de proximitat - circuit curt
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliencia
Financiado por la Unión Europea

Financiat per la Unió Europea - NextGenerationEU

Item added to cart.
0 items - 0,00 
Obrir xat
Necessita ajuda?
Hola 👋
En què el podem ajudar?
Si necessites ajuda o tens algun dubte sobre els nostres productes o serveis, ara pots contactar amb nosaltres per WhatsApp.

Les teves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i no seran cedides a tercers.